T R A S A

 

Trasa Ponitrianskej stovky so štartom v Handlovej a cieľom v Nitre vedie cez pohoria Vtáčnik a Tribeč.
 

Organizátori odporúčajú osobné oboznámenie sa s trasou (predovšetkým s úsekom Skýcov – Nitra) ešte pred samotným podujatím.

PARAMETRE TRASY:

 

- Dĺžka trasy: 106 km

- Celkové stúpanie: +3900 m

PRIEBEH TRASY (POZRI ONLINE MAPU NA MAPY.HIKING.SK):


Handlová => Tri studničky => po vlastnom značení P100 k smerovníku nad Uhliskom (na žltej turistickej značke) => Krížkovce => Veľký Grič => Dierovce => Pod Bielym kameňom => Jarabá skala => Tri chotáre => Kanie studne => Malá Homôľka => Vtáčnik => Kláštorská skala => Rúbaný vrch => Tatra => Suchá hora => Sedlo pod Rajtokom => Veľké Pole => (časť po vlastnom značení P100) Penhýbel => (časť po vlastnom značení P100) Brezov štál => Lukáčov štál => Jedľové Kostoľany => Skýcovský mlyn => Štál Javor (Lúky pod Kruhom) => Skýcov => (časť po vlastnom značení) Sedlo Rakyta => Javorový vrch => Medvedí vrch => Sedlo pod Veľkým Tribečom => Veľký Tribeč => Babova dolina => Kostoľany pod Tribečom => Sedlo pod Gýmešom => Remitáž => Žirany => Pod Dlhou skalou => Pod Žibricou => Sedlo pod Žibricou => Trojchotár => Zobor => Sedlo pod Zoborom => Podhájska cesta => Nitra


POVRCH:
 

Veľmi rôznorodý – prevažne lesné alebo lúčne chodníky a poľné cesty (bez asfaltu), štrkové poľné cesty, chodníky s kamením (povrch vo Vtáčniku je tvrdší), asfalt, panelová cesta pred Handlovou. Celková dĺžka všetkých asfaltových úsekov vrátane Handlovej, Nitry a dedín sa pohybuje okolo 22 km.
 

ROZMIESTNENIE ŽIVÝCH KONTROLNÝCH STANOVÍŠŤ A ICH ČASOVÉ LIMITY:
 

V tabuľke nájdete informácie o umiestnení kontrolných stanovíšť, ktoré sú zároveň občerstvovacími stanicami (s výnimkou K1 Veľký Grič a K9 Zobor). Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.

Živé kontrolné stanovištia budú označené ceduľami, uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.

 

 

K1 Veľký Grič: Iba kontrolné stanovište so zápisom časov (bez elektronickej časomiery).

 

K8 Remitáž: Pozor, kontrolné stanovište a občerstvovacia stanica sú aj v roku 2021 pri Hostinci Remitáž v areáli ATC Jelenec.

K9 Zobor: Iba kontrolné stanovište so zápisom časov (vrátane elektronickej časomiery).

PROFIL TRASY:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ VRCHOLY NA TRASE:
 

- Veľký Grič (972 m)
- Vtáčnik (1346 m)
- Veľký Tribeč (827 m)
- Zobor (587 m)

 

ZNAČENIE TRASY - TURISTICKÉ ZNAČENIE:
 

Celá trasa Ponitrianskej stovky (s výnimkou 4 krátkych úsekov) je značená štandardným turistickým značením:


1. Turistická značka (červená/žltá/zelená/modrá, na kmeňoch stromov, skalách, tyčiach atď.)
 

2. Turistická značka – šípka (zvyčajne na odbočkách)
 

3. Turistický rozcestník
 

ZNAČENIE TRASY - DOPLNKOVÉ ZNAČENIE:
 

Na trase Ponitrianskej stovky bude umiestnené aj vlastné (doplnkové) značenie, a to v podobe:


1. Červeno-bielych plastických fáboriek – zvyčajne na úsekoch, kde je potrebné doznačenie pre lepšiu orientáciu (väčšie rozostupy medzi turistickými značkami, sťažená orientácia, dôležité odbočky).
 

2. Reflexného značenia (kúsky reflexnej pásky upevnené na kmeňoch stromov alebo stĺpoch)
 

3. Cedulí so šípkami


4. Šípiek na asfalte (smerové šípky na povrchu asfaltových ciest namaľované svietivo žltou farbou)