REGISTRÁCIA PRE ROČNÍK 2020 JE UKONČENÁ

Na Ponitriansku stovku 2020 sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára, do ktorého sa dostanete kliknutím na tlačidlo Prihlasovací formulár, ktoré nájdete nižšie. Po naplnení počtu 250 registrovaných účastníkov bude pokračovať registrácia náhradníkov v kategórii Muži a Ženy. Prihlasovací formulár bude otvorený do 31. augusta 2020 do 24.00 hod.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné pripočítať Váš výsledok do hodnotenia Slovenskej Ultratrailovej Ligy.


 

Minimálny vek účastníka:
 

Podujatia Ponitrianska stovka 2020 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Ponitrianskej stovke organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.
 

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
 

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 32 EUR. Štartovné + bavlnené tričko je 37 EUR za jedného účastníka (možnosť objednávania tričiek ukončená).
 

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.
 

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Ponitrianskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.
 

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).
 

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Ponitrianskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník Ponitrianskej stovky opakovane prihlásiť.
 

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Ponitrianska stovka.
 

Storno účasti:
 

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).
 

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com pred 28. augustom 2020 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).