PREZENTÁCIA A ŠTART

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV:
 

Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Ponitrianskej stovky sa koná v Handlovej.

 

V piatok 10. septembra 2021 bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v budove Asterion n.o. (resp. v prípade potreby na parkovisku za budovou Asterion n.o.) v Handlovej v čase od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Handlovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.


V sobotu 11. septembra 2021 ráno bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v budove Asterion n.o. (resp. v prípade potreby na parkovisku za budovou Asterion n.o.) v Handlovej od 05.00 do 06.40 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka (pozri sekciu Pravidlá). Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV BUDE PREBIEHAŤ V SÚLADE S PROTOKOLOM PRE PREVENCIU COVID-19.


ŠTART PONITRIANSKEJ STOVKY:


Štart Ponitrianskej stovky je spoločný v sobotu 11. septembra 2021 o 07.00 hod. z Námestia baníkov v Handlovej (pred budovou Asterion n.o.). Pred štartom od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné upozornenia. Štartuje sa výstrelom štartovacej pištole. Po štarte pôjde pred účastníkmi Ponitrianskej stovky sprievodné vozidlo až na koniec mesta.

ŠTART BUDE PREBIEHAŤ V SÚLADE S PROTOKOLOM PRE PREVENCIU COVID-19.