PREVOZ BATOŽINY

Možnosť nechať si previezť veci zo štartu v Handlovej do cieľa v Nitre je určená pre účastníkov, ktorí si ju objednali v prihláške na Ponitriansku stovku.

Na prezentácii budú pripravené štítky na označenie batožiny, batožinu si treba označiť menom a priezviskom (prípadne aj adresou bydliska).

Batožina určená na prevoz sa bude odovzdávať v sobotu 11. septembra 2021 ráno medzi 06.30 a 06.50 na mieste štartu (pred budovou Asterion n.o. na Námestí baníkov v Handlovej) do dvoch pristavených nákladných áut, odkiaľ pôjde po štarte priamo do Nitry. Nie je možné si nechať veci prevážať na jednotlivé kontrolné stanovištia (t.j. na štarte sa neodovzdávajú žiadne dropbagy).

Batožina určená na prevoz do cieľa môže mať hmotnosť max. do 10 kg celkovo (na jedného účastníka).