POVINNÁ A ODPORÚČANÁ VÝBAVA

POVINNÁ VÝBAVA:

- 1 ks izotermická fólia
- Čelová lampa s novými batériami
- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Ponitrianskej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (zdroj TU)
- Reflexná vesta alebo reflexné pásky
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Doklad totožnosti

- Rúško alebo respirátor
- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Ponitrianskej stovky)

 

Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).
 

Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

ODPORÚČANÁ VÝBAVA:

 

- Vlastný dezifekčný gél na ruky

- Skladacie turistické paličky
- Náhradné batérie do čelovej lampy
- Nepremokavý obal na mobilný telefón
- Náhradné oblečenie
- Elastický obväz
- Náplaste

- Dezinfekcia
- Minimálne 1 L vody na štarte
- Peniaze (EUR)

- Poistenie