OBČERSTVENIE

OBČERSTVOVACIE STANICE:
 

Organizátori zabezpečia občerstvenie pre účastníkov na nasledovných miestach:

K2 Jarabá skala (19. km): občerstvovacia stanica

K3 Veľké Pole (38. km): občerstvovacia stanica

K4 Jedľové Kostoľany (53,5. km): občerstvovacia stanica

K5 Skýcov (62. km): občerstvovacia stanica

K6 Sedlo Rakyta (69. km): občerstvovacia stanica

K7 Jedliny (84. km): malá občerstvovacia stanica

K8 Remitáž (90. km): občerstvovacia stanica

K1 Veľký Grič (10. km): !!! pozor, iba kontrolné stanovište !!!

K9 Zobor (101,5. km): !!! pozor, iba kontrolné stanovište !!!

 

Na K4 a v cieli budú pripravené cestoviny s rôznymi prísadami. Na K8 bude pripravená polievka. Na všetkých horeuvedených kontrolných stanovištiach bude okrem potravín a nápojov k dispozícii hroznový cukor, soľ a magnézium. V prípade, že používate energetické gély alebo podobné výživové doplnky, odporúčame zobrať si aj svoje vlastné zdroje energie.

NÁPOJE:

 

Organizátori zabezpečia na občerstvovacích staniciach pitnú vodu na doplnenie fliaš alebo pitných vakov. Okrem vody budú k dispozícii iontové nápoje, Coca-Cola resp. Pepsi (aj Kofola), nealko pivo alebo nealko radler a čaj (všetky uvedené nápoje nebudú na všetkých občerstvovacích staniciach). Odporúčame mať so sebou na štarte aspoň 1 liter tekutín a doplňovať vodu a tekutiny priebežne.

 • Zákaz vstupu do priestoru občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba pri obsadených kontrolných stanovištiach (vzhľadom na opatrenia proti COVID-19 však nie priamo v priestore občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť).

 • Zákaz zdržiavanie sa fanúšikov / supportu v priestore občerstvovacích staníc / kontrolných stanovíšť.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa odporúčame každému účastníkovi nasadiť si rúško.

 • Pobyt v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa obmedzte na nevyhnutné minimum času.

 • Počas pobytu v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov.

 • Nápoje na občerstvovacích staniciach vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci do nastavených pohárov / fliaš.

 • Je prísne zakázané piť z priamo z fliaš nachádzajúcich sa na občerstvovacích staniciach (Pepsi, Cola-Cola, Kofola...).

 • Polievky, cestoviny s prísadami a pripravené chleby na občerstvovacích staniciach vydávajú účastníkom podujatia dobrovoľníci.

 • Účastníci podujatia si berú iné občerstvenie (ovocie, slané / sladké) tak, aby sa dotýkali iba tých kúskov, ktoré si berú.

 • Zákaz podávania rúk.

 • V priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa nie je dovolené pľuť alebo smrkať (min. 10 metrov vzdialenosť).

 • Vstup účastníkov do priestorov domu kultúry na K5 Skýcov nie je povolený.