ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka: Je treba sa na Ponitriansku stovku prihlasovať vopred?

Odpoveď: Áno, a to z dôvodu, aby sme ako organizátori mali predstavu, pre koľko ľudí bude treba pripraviť napr. kontrolné hárky, diplomy, občerstvenie a iné náležitosti, ktoré sa nedajú riešiť počas podujatia.

Otázka: Je na Ponitrianskej stovke vekový limit pre prihlásenie?

Odpoveď: Áno, účasť na podujatí je možná s minimálnym vekom 18 rokov dovŕšeným najneskôr deň pred štartom. Účasť osoby s vekom 15-17 rokov je podmienená splnením podmienok uvedených v propozíciách. Horná veková hranica nie je obmedzená.

Otázka: Je na Ponitrianskej stovke zabezpečené občerstvenie?

Odpoveď: Áno. Organizátori na určených kontrolných stanovištiach poskytujú občerstvenie pre účastníkov. Informácie o jedle a vode na Ponitrianskej stovke si môžete pozrieť TU, presné informácie sú k dispozícii vždy v v priebehu septembra (aspoň týždeň pred podujatím). Okrem toho je však odporúčané vziať si aj svoje vlastné jedlo (hlavne energetické doplnky) a mať na štarte aspoň 1 L nápoja.

Otázka: Je na Ponitrianskej stovke dovolená podpora vo forme napr. prevozu náhradného oblečenia alebo občerstvenia na kontrolné stanovištia mimo služieb poskytovaných organizátormi?

Odpoveď: Áno. Využívať cudziu pomoc na prevoz výstroja (nie povinného výstroja!) a potravín je však možné iba v prípade, táto pomoc bude poskytnutá iba v priestore kontrolného stanovišťa s prítomnosťou organizátorov, nie na medzi dvoma kontrolnými stanovišťami.

Otázka: Je na Ponitrianskej stovke zabezpečený prevoz batožiny do cieľa?

Odpoveď: Áno, viac informácii nájdete TU.

Otázka: Je na Ponitrianskej stovke zabezpečené ubytovanie z piatka na sobotu (pred štartom)?

Odpoveď: Nie, v roku 2021 ubytovanie vzhľadom na situáciu a nedostupnosť škôl pre účastníkov nezabezpečuje. Táto možnosť nie je ani v prihlasovacom formulári na Ponitriansku stovku 2021.

Otázka: Prečo je výhodnejšie prísť na prezentáciu účastníkov v piatok?

Odpoveď: Piatková prezentácia vám umožní sa v sobotu v kľude pripraviť na štart bez nutnosti čakania v rade a stresu. Prezentácia v sobotu pravidelne prináša nával účastníkov v priebehu poslednej hodiny pred štartom, čomu chceme zamedziť práve pomocou možnosti piatkovej prezentácie. Ranná prezentácia v sobotu sa začína už o 05.00 hod., preto ak nemáte možnosť prísť v piatok, príďte prosím v sobotu s dostatočným predstihom.

Otázka: Môžem mať na Ponitrianskej stovke so sebou psa?

Odpoveď: Je to možné, ale treba sa vopred ohlásiť a dohodnúť s organizátormi (súhlas od organizátorov je podmienkou).

Otázka: Je vo Vtáčniku medveď?

Odpoveď: Áno, Vtáčnik je jedným zo slovenských pohorí s výskytom medveďa hnedého.