CIEĽ V NITRE

 

Cieľ Ponitrianskej stovky 2021 sa nachádza v Nitre v areáli Zápasníckej haly Júliusa Strniska (adresa: Parkové nábrežie 1933), teda na rovnakom mieste, ako v roku 2020.

Od kruhového objazdu pod Zoborom pokračuje vlastné značenie ulicou Napervillská ku kruhovému objazdu a za ním ulicou Mostná cez most nad riekou Nitra ku ďalšiemu kruhovému objazdu. Na ňom sa odbáča vpravo do ulice Parkové nábrežie. Budova Zápasníckej haly Júliusa Strniska sa nachádza napravo cca 200 metrov od kruhového objazdu. Celkové predĺženie trasy je oproti pôvodnému cieľu z roku 2019 +300 metrov.

Časový limit pre dokončenie trasy je 25 hodín, t.j. do 08.00 hod. v nedeľu 12. septembra 2021.

 

Pre účastníkov bude v cieli od popoludňajších hodín v sobotu až do nedele rána prichystané občerstvenie a nápoje. V cieli ich bude čakať batožina, ktorú účastníci odovzdávajú pred štartom na Námestí baníkov v Handlovej.

CIEĽ PRETEKOV BUDE FUNGOVAŤ V SÚLADE S PROTOKOLOM PRE PREVENCIU COVID-19.