CIEĽ V NITRE - !!! POZOR, ZMENA !!!

Upozornenie: vzhľadom na to, že základná škola Nábrežie mládeže 5 v Nitre nebude v termíne Ponitrianskej stovky 2020 v súvislosti s COVID-19 opatreniami prístupná pre verejnosť mimo žiakov a zamestnancov, boli sme nútení použiť náhradné riešenie, t.j. miesto cieľa v Nitre sa mení (viac informácii ďalej).

Cieľ Ponitrianskej stovky 2020 sa nachádza pri budove Zápasníckej haly Júliusa Strniska v Nitre (adresa: Parkové nábrežie 1933).

Od kruhového objazdu pod Zoborom pokračuje vlastné značenie ulicou Napervillská ku kruhovému objazdu a za ním ulicou Mostná cez most nad riekou Nitra ku ďalšiemu kruhovému objazdu. Na ňom sa odbáča vpravo do ulice Parkové nábrežie. Budova Zápasníckej haly Júliusa Strniska sa nachádza napravo cca 200 metrov od kruhového objazdu. Celkové predĺženie trasy je oproti pôvodnému cieľu +300 metrov. 

Časový limit pre dokončenie trasy je 25 hodín, t.j. do 08.00 hod. v nedeľu 13. septembra 2020.

 

Pre účastníkov tu bude od popoludňajších hodín v sobotu až do nedele prichystané občerstvenie a nápoje. V cieli ich bude čakať batožina, ktorú účastníci odovzdávajú pred štartom na Námestí baníkov v Handlovej. Možnosť využitia spŕch v cieli bude závisieť od aktuálnych nariadení súvisiacich s COVID-19.

Upozorňujeme, že v prenocovanie v cieli v interiéri Zápasníckej haly Júliusa Strniska vzhľadom na aktuálne opatrenia nie je možné.

  • Pri príchode do cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.

  • Počas pobytu v priestore cieľa (vonkajšie priestory) odporúčame účastníkom použitie rúško.

  • Pri vstupe do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska a počas pobytu v nej sú účastníci povinní nosiť rúško.

  • Počas vyhlásenia víťazov (odovzdanie cien) sú prítomní účastníci povinní mať nasadené rúško.

  • Do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska nemajú počas podujatia povolený vstup osoby okrem účastníkov Ponitrianskej stovky, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a zdravotníkov.
  • Pri vstupe do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.
  • V priestore cieľa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov a dobrovoľníkov.
  • Nápoje v cieli vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci.
  • Je prísne zakázané piť priamo z fliaš nachádzajúcich sa v cieli (Pepsi, Coca-Cola, Kofola...).
  • Prosíme účastníkov, aby si svoje poháre s nápojmi označili v cieli pripravenými fixkami (menom).