BEZPEČNOSŤ A ZDRAVOTNÁ POMOC

BEZPEČNOSŤ:

Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie.

 

Organizátori pretekov Ponitrianska stovka dôrazne odporúčajú účastníkom absolvovať pred pretekmi Ponitrianska stovka individuálnu lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom pretekov Ponitrianska stovka.

 

Každý účastník musí mať so sebou izotermickú fóliu!

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností pred podujatím kontaktujte organizátorov. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti súvisiace so svojim zdravotným stavom alebo bezpečnosťou, odporúčame pred podujatím osloviť lekára, kontaktovať organizátora, resp. zvážiť svoju účasť na Ponitrianskej stovke.
 

ZDRAVOTNÁ POMOC:
 

Organizátori budú mať na kontrolných stanovištiach dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach (“živých kontrolách”). Na podujatí budú prítomní zdravotníci (nie medzi kontrolnými stanovišťami). Na stanovišti K4 Jedľové Kostoľany bude prítomná záchranná asistenčná služba (Záchranári Martin) s možnosťou zasahovať v okolí tohto stanovišťa.

 

V prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí, ktoré by znemožnili účastníkom dostať sa na miesto prístupné autom, odporúčame urýchlene kontaktovať tiesňovú linku na tel. č. 112 (mobilný telefón je súčasťou povinného výstroja).

 

Účastník podujatia Ponitrianska stovka je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia iného účastníka.