PONITRIANSKA STOVKA HORSKÝ ULTRABEH A DIAĽKOVÝ POCHOD

Logo_SUT_color_on_trans_-_kópia.png
i_2804386.jpg

10. ročník Ponitrianskej stovky sa bude konať 12.-13.09.2020 / 10th edition of Ponitrianska stovka will take place on 12.-13.09.2020

Ponitrianska stovka 2020 je kvalifikáciou pre WSER 2022 / Ponitrianska stovka 2020 is a qualification race for the WSER 2022

Prečítajte si prosím pozorne Protokol pre prevenciu COVID-19. / Please read the Protocol for COVID-19 prevention carefully.